Privacyverklaring

Bescherming van jouw privacy is zeer belangrijk voor Drokkies. Wij registreren alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van je bestelling en de communicatie met jou als koper. Indien noodzakelijk worden je gegevens gebruikt om met je in contact te komen over een geplaatste bestelling. Adresgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de toezending en facturering van door jou aangekochte producten en/of diensten.

Registratie
Je kunt Drokkies anoniem bezoeken. Er worden geen gegevens vastgelegd die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van Drokkies. Wel wordt er gebruik gemaakt van Google analytics waarmee anonieme bezoekersaantallen e.d. worden bijgehouden.

Promotie
Tenzij je daarvoor uitdrukkelijk toestemming verleent, worden jouw gegevens niet gebruikt voor promotionele activiteiten of beschikbaar gesteld aan derden, tenzij Drokkies daar door een wettelijk voorschrift toe wordt genoodzaakt.

Inzicht in jouw gegevens
Je kunt je persoonlijke gegevens te allen tijde opvragen en indien nodig wijzigen of verwijderen. Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd. Je kunt door een schriftelijk verzoek, met daarin jouw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, en kopie legitimatie inzage krijgen in jouw gegevens. Indien Drokkies of derden door inzage onevenredig in onze/hun belangen worden geschaad, kan Drokkies de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt je van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, middels e-mail op de hoogte gebracht.