Privacyverklaring

Bescherming van uw privacy is zeer belangrijk voor drokkies.nl. Wij registreren alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van uw bestelling en de communicatie met u als koper. Indien noodzakelijk worden uw gegevens gebruikt om met u in contact te komen over een geplaatste bestelling. Adresgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de toezending en facturering van door u aangekochte producten en/of diensten.

Registratie
U kunt drokkies.nl anoniem bezoeken. Er worden geen gegevens vastgelegd die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van drokkies.nl. Wel wordt er gebruik gemaakt van Google analytics waarmee anonieme bezoekersaantallen e.d. worden bijgehouden.

Promotie
Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming verleent, worden uw gegevens niet gebruikt voor promotionele activiteiten of beschikbaar gesteld aan derden, behalve voor zover Drokkies daartoe krachtens wettelijk voorschrift toe wordt genoodzaakt.

Inzicht in uw gegevens
U kunt uw persoonlijke gegevens te allen tijde opvragen en indien nodig wijzigen of verwijderen. Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd. U kunt door een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen uw naam, woonplaats, telefoonnummer en email adres, en kopie legitimatie inzage krijgen in uw gegevens. Indien Drokkies of derden door inzage onevenredig in onze/hun belangen worden geschaad, kan Drokkies de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, middels email op de hoogte gebracht.