Algemene voorwaarden

Let op! Drokkies is geen officiële winkel. Alles producten zijn gemaakt en worden verkocht vanuit mijn hobby.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing indien je een koopovereenkomst met drokkies.nl aan gaat. Deze voorwaarden zijn bedoeld om de relatie tussen jou als klant en mij met drokkies.nl te regelen. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld.

drokkies.nl garandeert dat de producten in goede staat aan de opdrachtgever worden verzonden. Houd daarbij rekening dat alle producten handgemaakt zijn en er dus geen twee hetzelfde zijn.

Geldigheid van deze voorwaarden
• Indien je bij drokkies.nl een artikel bestelt, ga je akkoord met de door mij gehanteerde verkoopvoorwaarden.
• Op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
• Koopovereenkomsten worden alleen aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.

Productprijzen
• Alle genoemde productprijzen zijn in euro’s, maar exclusief verzendkosten.
• drokkies.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor verkeerde prijzen die berusten op een schrijf-, type- of zetfout. Prijswijzigingen voorbehouden.
• De verzendkosten zijn afhankelijk van de grote en het gewicht van je bestelling. De tarieven die door drokkies.nl gehanteerd worden zijn gebaseerd op de tarieven van PostNL inclusief verpakkingskosten.

Levering en leveringsvoorwaarden
• Als drokkies.nl de door u bestelde artikelen op voorraad heeft, worden deze na betaling binnen twee weken geleverd. Deze leveringstermijn geldt als indicatie en niet als fatale termijn de maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien het niet mogelijk is om binnen de overeengekomen levertijd of anders de maximale levertijd van 30 dagen te leveren, heeft de `koper` het recht om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst dient het reeds betaalde binnen een termijn van 14 dagen gecrediteerd te worden.
• Overschrijding van de leveringstermijn die niet aan drokkies.nl kan worden toegerekend overeenkomstig de Algemene Voorwaarden, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
• Op maat gemaakte producten hebben een langere levertijd. Deze zijn nooit op voorraad. Je krijgt na je bestelling bericht over wanneer je je producten kunt verwachten.
• drokkies.nl houdt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.
• Bestellingen worden na verpakking overgegeven aan PostNL. Leveringen vinden plaats binnen Nederland en België. De artikelen worden bezorgd op het door jou opgegeven adres. Accepteer nooit beschadigde pakketten, ik kan dan geen garantie meer geven.
• Indien de opdrachtgever de bestelde zaken niet op het overeengekomen tijdstip van levering in ontvangst neemt, worden de bestelde zaken voor zijn rekening en risico ter zijner beschikking gehouden

Zichttermijn
• Indien je een product met een voor drokkies.nl geldige reden niet wenst af te nemen, heb je het recht het product zonder opgaaf van redenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan drokkies.nl retour te zenden. Zakelijke aankopen en maatwerk zijn hiervan uitgesloten. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product geen verbruikssporen vertoont. De verzendkosten en de kosten van het retour zenden komen voor jouw rekening. Retour zenden kan pas na overleg. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Na acceptatie van je retourzending dient het reeds betaalde binnen een termijn van 14 dagen gecrediteerd te worden.

Reclamering
• Accepteer nooit beschadigde pakketten, drokkies.nl geeft dan geen garantie meer. Als het artikel defect, tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is, dien je dit binnen vijf (5) dagen na aflevering via de e-mail aan drokkies.nl te melden en aan te geven wat er fout is. Indien de opdrachtgever ingeval van zichtbare en/of onzichtbare gebreken niet binnen vijf dagen na levering de gebreken schriftelijk meldt, vervalt ieder recht op reclamering.
• Reclameringen dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijs bij drokkies.nl te worden gedeponeerd. drokkies.nl dient in staat te worden gesteld ingediende reclameringen te controleren.
• Klachten met betrekking tot een deel van de afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

Gebruik van de Drokkies producten zijn voor eigen risico.

drokkies.nl
info@drokkies.nl

IBAN: NL16 INGB 0672 2513 45